CÔNG TY TNHH CEMACO VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tư vấn miễn phí - Gọi ngay
Hotline: Mr. Quốc Anh 0972 171 797 - Ms. Ngọc Trâm 0933 858 998
Danh mục
Thống kê
Đang online: 0
Hôm nay: 7
Tống lượng truy cập: 10975
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Sáng 30/06/2017, Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ tham gia của 75,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8h45p, Bà Đào Thị Hồng Hạnh giới thiệu nội dung chương trình và mời bà Nguyễn Bình Phương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

8h50- 9h00: Các cổ đông thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu

d

Bà Đàm Ngọc Bích thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo công tác quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị

atuan

Ông Lê Anh Tuấn thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

e

Ông Nguyễn Huy Long thay mặt đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị

h

a

Đại Hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình, Ông Trần Thế Anh – Chủ tọa Đại hội chia sẻ các vấn đề của Công ty trong năm 2016 để cổ đông nắm được tình hình phát triển của Công ty

j

cg

Các cổ đông bỏ phiếu Thông qua các nội dung của Đại hội và bầu ra Thành viên Hội đồng quản trị – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

n

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu với các cổ đông (từ trái qua phải: Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc – TV Ban Kiểm soát; Ông Lê Anh Tuấn – TV Hội đồng quản trị; Bà Hương Trần Kiều Dung – TV Hội đồng quản trị; Bà Đàm Ngọc Bích – TV Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Huy Long – TV Hội đồng quản trị; Ông Lê Văn Sắc – TV Ban Kiểm soát; Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Hoàng Thị Thanh Trà xin phép vắng mặt)

o

Ông Trần Thế Anh – Chủ tọa Đại hội chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Chúc các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được cổ đông giao phó.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trần Thế Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội để Đại hội được thành công tốt đẹp!

Designed by ITGreen